Rekonstruktion/turnarounds

Innovationshuset har stor erfaring med løsningsorienterede rekonstruktioner/turnarounds i kriseramte virksomheder. Løsningerne tager udgangspunkt i virksomhedens situation, marked og muligheder. Økonomien er omdrejningspunktet, hvor Jannik Hansens erfaring som statsautoriseret revisor i høj grad kommer virksomheden til gode.

Ofte er første skridt at få skabt overblik over virksomhedens økonomiske situation i form af et ajourført og afstemt bogholderi med overblik over aktiver og gældsforpligtelser, suppleret med et operationelt drifts-, balance- og likviditetsbudget. Med dette udgangspunkt fastlægges en kortsigtet handlingsplan, hvilket sker i tæt samarbejde med virksomhedens ejere og ledere, samt virksomhedens øvrige rådgivere, herunder revisor og advokat – og som oftest også i en tæt, åben og konstruktiv dialog med virksomhedens primære bankforbindelse.

Løsningen bliver typisk en hård likviditetsstyring, herunder fokus på debitorer (rykning og kredittider), pengebindinger i varelagre og igangværende arbejder, leverandører (kredittider), sammenhæng mellem anlægsaktiver og langfristet gæld, samt sammenhæng mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Typisk sker der forhandling med virksomhedens kreditorer og finansieringskilder, så der sikres et bæredygtigt udgangspunkt for fortsat drift.

Virksomhedens ejere og ledere har allerede tidligt i forløbet stort udbytte af vores samarbejde, da der tidligt i processen skabes et overblik og handlingsplaner.